23 abril, 2009

Café, tés y batidos...

Caffe Di Roma


Café Majestic


Librería Lello e Irmao
Visita obligada aunque no tengais ningún libro que comprar!

Porto: Avenida De Los Aliados

Señora Guapa De Porto


08 abril, 2009

Paseo Nocturno


Este minino se da un aire a Peter Murphy ;P